15.04.2024
Участници

„…подари ми стих Розе” – Rose Wine Expo 2016

Поетични ескизи  с  Румен Денев „…подари ми стих Розе”

Румен Денев е роден на 21.04.1958 г. в гр. Казанлък. За първи път публикува стихотворения през 1973 г. Следвал е в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Българска филология” в периода 1978-79 г. От 1979 г. е студент в Литературния институт “Максим Горки” (Москва). Обучава се в семинара по поезия с творчески ръководител поета Лев Ошанин. През 1986 г. излиза стихосбирката му “Животът на дъжда”, за която през 1987 г. му е присъдена престижната национална награда за дебют в поезията “Южна пролет” – Хасково. Автор е на сборниците със стихотворения и поеми: “Вечният мир” (1990), “Последно” (1999), “Звукописи” (2001), “Стихотворения” (2005), “Посоки на погледа” (2006) и “Люлка на вселената” (2011). За поемата “Люлка на вселената” е удостоен със специалната награда на Съюза на българските писатели.

rumen za sajta

” Като форма на човечеството всеки народ носи неговите висши качества, които са обща съкровищница на индивидуалните народни култури. Човечеството е общество от народи и поради тази причина излиза наяве фактът, че всеки народ се представя като личност в това общество от много народи.Имаме два принципа:1. Народите са форми за съществуване на човечеството и 2. Народът е личност.Тия два принципа са основополагащи за възгледа на   постоянното в промените, защото широкият консерватизъм /словосъчетание, което е равнозначно на възглед на постоянното в промените/ има за понятия, чрез които разбира света, три такива: род, народ и човечество.”

През 2012 г. излиза книгата му с есета “Град България” (политическа фантастика). На въпроса: как виждате днес българския национален идеал,  Денев отговаря: „Бих искал да го видя през очите на апостола Левски, когото приемам за Баща – основател на Третата българска държава, която той започва да създава, като тайна държава в империята още през 1869 година при първата си обиколка в родината.“

Негови произведения – стихове, есета и публицистика, са печатани в много литературни и периодични издания.

„…Поезията е истина, но тя е скрита като тайна зад думите. Всяко буквално възприемане води до лъжливата преценка, че четем безсмислици и безобразни абракадабри. Читателят може да реши основния поетичен въпрос: Кой е глупакът: аз или това стихотворение?” по два начина. Но най-често отговорът е: „Стихотворението, т.е. поетът.” Защото да признаеш културното наследство, събрано в поезията, за по-мъдро от теб, означава изкачване на стръмнина, а всяко изкачване е свещено усилие…”

poet POETA R.Denev

Една от последните новости  в живота на поета е приемането му за член на писателския ПЕН-клуб – световна асоциация на писателите за насърчаване на приятелството и интелектуално сътрудничество между писателите навсякъде по света.

Поетът Румен Денев гостува на Шестото издание на Фестивала на виното Розе Казанлък 2016 и ще реди стихове като художествени ескизи ,на чаша вино Розе  за всеки почитател на изящното слово.

„…Искам да защитя поезията, като казвам какво тя не е… Тя не е „нещо за душата”, а душата е нещо за поезията. За поезията, която е устрем към истината…Художественото пространство може да бъде изчистено единствено с навлизането там на прекрасното и възвишеното. Прекрасното може да измести и да изтласка във въображението на народа всички тия осакатени, извратени и шантави изображения, които го пълнят…”

„Подари ми стих Розе” е  съвместна творческа инициатива на ROSE WINE EXPO  и кръжеца на казанлъшките поети.Защото основната цел на такива Празници на красивия човешки дух и труд е да възпитават сетивата на човеците и да възвисяват !