21.02.2024
Жури

Непосилната лекота на Златния киликс за Българското розе

На 27 май 2023 г. в Галерия „Моменти“ в Казанлък  се проведе оценяването на розетата за Дванадесетия Национален конкурс за

Read More