18.07.2024
Жури

Комисия 2015 – Доцент доктор инж. Надежда Благоева

Доцент доктор инж.Надежда Благоева

2005-2006 – Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, специалност „Технология на виното и пивото“, инженер, магистър
2007-20010 – Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, доктор, научна специалност „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки /Технология на високоалкохолните напитки/“ септември 2010 – март 201 1- хоноруван асистент, катедра „Технология на виното и пивото“
март 201 1 и в настоящия момент – Главен асистент, катедра „Технология на виното и пивото“
Член на Научно-технически съюзи в България, Регионален съюз по хранително-вкусова промишленост – гр. Пловдив, дружество на НТС към УХТ – гр. Пловдив Член на Съюза на енолозите в България.