Комисия 2015 – Инж. Станимир Стоянов

Председател на СЕБ Инж. Станимир Стоянов има завършено висше образование и бакалавърска степен по енология от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Енолог към няколко реномирани изби в България. Станимир Стоянов, председателя на СЕБ, споделя своят опит от конкурса: Вино Балканика 2015. Винобалканика е конкурс за вина, произведени с участието на сортове от еколого-географски групи Черноморска /Proles Pontica Negr.-PPN/ u Източна /Proles Orientalis Negr.-PON/ unu сортове, които са селектирани и…

Комисия 2015 – Петя Минекова – дизайн

Петя Минекова – дизайн Директор на НГПИД „Академик Дечко Узунов”  “Пентименто” -за НГПИД “Академик Дечко Узунов” 1968 Художествената гимназия се открива като първи филиал на Софийската художествена гимназия към Министерството на културата. 1974 За учебната 1974/1975г., след конкурсен изпит на над 700 кандидати, се приемат ученици в две паралелки специалност “Дизайн” /промишлени форми/. Така се поставя началото на средното образование по дизайн в България. Програмата за обучение по тази специалност…

Комисия 2015 – инж. Димитър Коритаров

Димитър Коритаров е инженер, живее и работи в Пловдив. Познава всички български изби, страстен колекционер на български и чуждестранни вина. Посетил е много изби и винени изложения по света. Има диплом за завършен Мастер клас към Асоциацията на сомелиерите в САЩ. Член е на БАСВ и е от Дегустаторския екип на КА&ТАлог на българското вино 2014 и 2015 г. Като независим винен експерт участва в Дегустационната комисия за Националния конкурс…

Комисия 2015 – Доц. д-р Мариела Гемишева

Доц. д-р Мариела Гемишева  Академията за архитектура, дизайн и изкуства, Прага, 1992 .Доцент, катедра “Мода” дисциплина моден проект,София,НХА Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства Член на секция Дизайн на Съюза на българските художници. Член на Института за съвременно изкуство, София.

Комисия 2015 – Доцент доктор инж. Надежда Благоева

Доцент доктор инж.Надежда Благоева 2005-2006 – Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, специалност “Технология на виното и пивото”, инженер, магистър 2007-20010 – Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, доктор, научна специалност “Технология на алкохолните и безалкохолните напитки /Технология на високоалкохолните напитки/” септември 2010 – март 201 1- хоноруван асистент, катедра “Технология на виното и пивото” март 201 1 и в настоящия момент – Главен асистент, катедра “Технология на виното и…