24.06.2024

Концепция

rose_wine_expo_koncepciq

”ВИНО И РОЗИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ”

 Ежегоден ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ в КАЗАНЛЪK

ROSE WINE EXPO KAZANLAK

МОТО 2023Непосилната лекота на Розето

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: съвпада с кулминацията на ежегодния ПРАЗНИК  НА РОЗАТА В  КАЗАНЛЪК/първия уикенд на  месец юни / официално датите се  определят  с решение на Общински съвет Казанлък/

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: Фоайе и градина на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860“Казанлък ул.”Искра” 1 по Договор.

СТАТУТ на ФЕСТИВАЛА, както ще бъде назоваван   в текста за краткост.

I.СЪДЪРЖАНИЕ: 

 1. ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ на Винопроизводителни предприятия и Бутикови изби,производители на други продукти от вино,хранителни стоки и произведения на занаятите и изкуствата ,тематично свързани с винопроизводителните  практики,розопроизводството и модерното земеделие от България и чужбина.
 2. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ “ЗЛАТЕН КИЛИКС“ КАЗАНЛЪК-само за участници от България.
 3. ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН БРАНД РОЗЕ” –само за участници от България.
 4. ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ, ТЕМАТИЧНИ ДЕГУСТАЦИИ и МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ, свързани с основните аспекти на ФЕСТИВАЛА.
 5. МУЛТИМЕДИЙНИ И ЖАНРОВИ АРТ СЪБИТИЯ, съпътстващи ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА
 6. БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОЗЕТО

II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ на  ФЕСТИВАЛА:

Популяризиране на българската винена култура,традиции и практики

пред  гостите на Празниците  на розата  от страната и чужбина ,както и сред младото поколение  на Розовата Долината .

Свързване на древните вино и розопроизводителни земеделски  традиции  с  богатата  на  исторически  артефакти  Долина на Тракийските царе .

Артистичен  прочит на античната  история  и  възсъздаване на винени ритуали и  орфически  обряди,които демонстрират древната  връзката  между виното и човека.

Обогатяване познанията за  гурме култура и съчетаване на вино с  храна,

представяне на нови продукти,храни и напитки,както популяризиране  принципите  на  природосъобразния,здравословен и пълноценен начин на живот.

Организиране на  различни културни и музикални прояви на млади и самобитни творци от Долината и демонстриране на уникални творчески практики.

 НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“  и ХУДОЖЕСТВЕН  КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ”

са единствената по рода си инициатива  в  страната и на Балканските  за тип РОЗОВИ вина.Тези конкурси  генерират  съпричастност,интерес и съревнование  сред винопроизводители, технолози и енолози,сомелиери ,специалисти по вината  и изтъкати винени журналисти.

Уникалният “Златен киликс” е  най-престижната  НАГРАДА ЗА  РОЗЕ  в  България.

БОГАТИЯТ НАГРАДЕН ФОНД на ФЕСТИВАЛА стимулира и подкрепя наред с утвърдените производители, нови и малки бутикови изби и фирми.Налага модерни европейски критерии и практики.Издига продуктовия дизайн на винените брандове.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 1. СТОЛИЦА НА РОЗЕТО – Превръщането на Казанлък в атрактивна туристическа винена дестинация и отправна точка към основните винени маршрути  на  страната.
 2. ТРАКИ, ВИНО и РОЗИ – Създаване на стойностен културен продукт и незабравим туристически акцент,който да генерира постоянен  интерес към Града,Долината и Страната ни.
 3. ДНИ НА ВИНО и РОЗИ – Разнообразни Арт и Мултимедийни събития,които да естетизират идеите на ФЕСТИВАЛА и да го превърнат в  предпочитана културна  сцена  за изява както на млади,така и на утвърдени местни творци.
 4. МУЗЕЙ НА РОЗЕТО – чрез дарителски дейности и  енологично-изследователска работа да се  създаде сбирка от различни реколти вино РОЗЕ,които да проследяват историята на виното от този тип  в България.Към колекцията е желателно да се оформи и сбирка от съдове,етикети и материали,тематично свързани с виното РОЗЕ.

IV.ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ФЕСТИВАЛЪТ е  ежегоден тридневен форум ,който се  ситуира

на закрито  пространство в центъра на града  с представителни функции,

което представлява обществена културна институция,обект на посещения от официални лица и чуждестранни туристи по време на  ПРАЗНИКА НА  РОЗАТА.

Предвид целите,които този ФЕСТИВАЛ си поставя, ИЗБОРЪТ НА МЯСТОТО за неговото провеждане,както и  ВРЕМЕТО на това провеждане,  са  от определящо значение.Изискването да е ситуирано изложението под покрив  е  допълнително условие от  ЗАКОНА ЗА ВИНОТО. 

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО – АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА ФЕСТИВАЛА:

ОРГАНИЗАТОР: АБСОЛЮТ ЕООД

АДМИНИСТРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ:

ОБЩИНА  КАЗАНЛЪК-Събитието е под ПАТРОНАЖА НА КМЕТА на град КАЗАНЛЪК

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПАРТНЬОРИ:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860″КАЗАНЛЪК

HOUSE OF ROSES  KAZANLAK

 „ТОРА АРТ-АТЕЛИЕ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ЛЕЕНЕ“

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР „РАЗЦВЕТ“ СТАРА ЗАГОРА

 

ПЕЧАТНИЦА „ХЕЛИКОН”

ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ:

СЪЮЗ на ЕНОЛОЗИТЕ на  БЪЛГАРИЯ-СЕБ

Асоциация на Сомелиерите в България – АСБ

Българска Асоциация на Професионалните Сомелиери – БАПС

БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРИ (БАНЛВ)

Асоциацията на търговците на вино в България (АТВБ)

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  ПО ДИЗАЙН  И РЕКЛАМА

КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО  „КАТА“

С  ПОДКРЕПАТА НА: 

НУПИД „Акад. ДЕЧКО УЗУНОВ“КАЗАНЛЪК

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ-1896 СОФИЯ

НУМСИ „ХРИСТИНА МОРФОВА“ СТАРА ЗАГОРА

 

VI.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:

Основните средства  за организирането и провеждането на  ФЕСТИВАЛА се набират от  участниците чрез  заплащане на фестивална такса,

размера и обхвата на която, се определя и отчита ежегодно  от

ОРГАНИЗАТОРИТЕ – приложение 3.

Наградният  фонд се спонсорира от частно дарения  на  IMPERX INC.

Съпътстващите културни събития  са организират по индивидуален начин и са обект на спонсорство,дарение и реклама.

VII. РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РОЗЕ“ЗЛАТЕН КИЛИКС“

– ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ –приложение 1

ХУДОЖЕСТВЕН  КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ”

– ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ –приложение 2 

VIII. ПРОГРАМАТА НА ЕЖЕГОДНОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА се

Определя от ОРГАНИЗАТОРИТЕ и се съгласува с АДМИНИСТРАТИВНИТЕ

И ОРГАНИЗАЦИОННИ  ПАРТНЬОРИ-не по-късно от края на месец март за текущата година.Публикува се на сайта на ФЕСТИВАЛА и в ПРОГРАМАТА на ПРАЗНИКА на РОЗАТА – приложение 4

РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ, ГРАФИКА И ДИЗАЙН-

Специалности: Промишлен дизайн и Рекламна графика-от  НУПИД”Акад.ДЕЧКО УЗУНОВ“Казанлък

ДОБРОВОЛЦИ за ФЕСТИВАЛА:

 ВЪЗПИТАНИЦИ  на НУПИД ”Акад.ДЕЧКО УЗУНОВ“

НАГРАДЕН ФОНД: Вината, участници в КОНКУРСА и получили определен брой точки от дегустационната комисия се класират за следните награди:

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
ЗЛАТЕН МЕДАЛ
ЗЛАТЕН КИЛИТС

СПЕЦИАЛНА  НАГРАДА – “ЗЛАТЕН КИЛИКС” КАЗАНЛЪК – Трофей на Конкурса- След като са определени  вината със златни медали ,се дегустират отново  само от Председателя и председателите на  отделните  комисиите, които изберат  от тях виното за специалната  награда „Златен  Киликс”.

МЕДАЛ -НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ   НА   РОЗЕ –Връчва се на ПРОИЗВОДИТЕЛ за  ДЕБЮТЕН БРАНД ВИНО РОЗЕ,ПЪРВА РЕКОЛТА.

НАГРАДА ЗА ПРОДУКТОВ  ДИЗАЙН НА ВИНЕН БРАНД -ВРЪЧВА СЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ  ЗА БРАНД РОЗЕ  от  ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ,ПО  УТВЪРДЕНИ ПРАВИЛА.

НАГРАДА ЗА ПАРТНЬОРСТВО– НАГРАДА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ-връчва се ежегодно на търговска фирма или производител за най-добри търговски и делови взаимоотношения.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ И МЕДАЛИ  ЗА  УЧАСТНИЦИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ЗА ПАРТНЬОРИ.

Наградите представляват  художествени  интерпретации  на образци от Тракийското културно наследство и авторски произведения.

Грамотите  се връчват за принос в популяризиране на винената култура на България,ценното ни културно-историческо наследство и уникалните ни земеделски производителни практики. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ:

В  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ“ЗЛАТЕН КИЛИКС“  и ХУДОЖЕСТВЕН .КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ”

могат да участват само БЪЛГАРСКИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Гостуващите участници в Търговското изложение,ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ СТРАНИ,получават ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ и МЕДАЛИ за участие. 

 1. МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ И РЕКЛАМА:

PRESS TV

DiVino.BG – собственост на Гурме EООД.

WINEBG.INFO 

НОВИНАРСКИ  ПОРТАЛ „ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ”- voice-bg.com

XII. АВТОРСКИ  ПРАВА –ПРАВАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ  НА  „ROSE WINE EXPO”-ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ-КАЗАНЛЪК и НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“ с ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ” СА ОБЕКТ НА АВТОРСКА СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМАТА – ОРГАНИЗАТОР:АБСОЛЮТ ЕООД.

Всички въпроси, свързани с тях са предмет на официални договорености.