15.04.2024

Национален конкурс „Златен Киликс“

rose_wine_expo_zlaten kiliks

ROSE WINE EXPO

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ »ЗЛАТЕН КИЛИКС»

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕГУСТАЦИЯ НА ВИНО

РОЗЕ С КОНКУРСНА ЦЕЛ

/ПРИЛОЖЕНИЕ 1/

I.1. Цел.

Дегустацията има за цел да определи и отличи определен брой вина по определени правила, общоприетите критерии на органолептичния анализ и “на сляпо”. Дегустацията се извършва от дегустационна комисия или комисии  с председател и помощници в присъствието на независими свидетели. Съревнователният характер на дегустацията се идентифицира с общоприетите норми в това отношение и е от значение само за този  ФЕСТИВАЛ .Конкурсът има за цел да отличи по качество Розови вина.

I.2. Правила за оценяване:

Вината ще бъдат оценявани по 100 точковата система за оценяване на вина на  Международната организация по лозата и виното (OIV), включваща правила, представени в Стандарта на OIV за международните конкурси за вина и алкохолни напитки от грозде и вино, публикувани с Резолюция 332А/2009), също призната от Международен съюз на на OEnologues (UIOE).  Тя се използва от дегустаторите в цял свят и се формира от точки, които се дават в три групи оценки – за цвят, за аромат и за вкус,като за всеки от тези три основни показатели има отделни индикации бистрота,нюанс,интензитет,чистота,финес,хармония,трайност/послевкус .

Дегустаторът преценява и опитва последователно различните качества и попълва специален дегустационен лист,отразяващ оценка и словесна характеристика на виното по стандарти.

На всеки участник в конкурса ще бъдат предоставени обобщените резултати от дегустацията на конкретното му състезаващо се вино .

I.3. Задължителни изисквания:

Вино, допуснато до официалните дегустации на  Националния конкурс за вино Розе  „Златен  Киликс” може да е  само вино от грозде в завършен търговски вид ,стандартно етикирано според изискванията на ЗАКОНА за ВИНОТО и което може да бъде закупено свободно  на едро, дребно, в магазин или ресторант, или директно от производителя.

В Националния конкурс за вино Розе „Златен  Киликс” могат да участват предимно български винопроизводители,ако има чуждестранно участие,то може да бъде наградено до Златен медал. Или отличено с друга специална награда.

Вината трябва да са последна реколта ,допуска се изключение  само за предходната реколта.

Вината,участници в КОНКУРСА и получили определен брой точки от дегустационната комисия ще се класират за следните награди:

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ – над 85,00 точки до 86,99 точки включително

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – над 87 точки  включително

СПЕЦИАЛНА  НАГРАДА -“ЗЛАТЕН КИЛИКС” – След като са определени  вината със златни медали  последна реколта ,се дегустират отново  само от председателя и председателите на  отделните  комисиите, които изберат  от тях виното за специалната  награда „Златен  Киликс”.

МЕДАЛ -НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ   НА   РОЗЕ –Връчва се на ПРОИЗВОДИТЕЛ за ДЕБЮТЕН БРАНД ВИНО РОЗЕ, ПЪРВА РЕКОЛТА.

Вината,които са произведени от друг плод,не грозде или имат други добавки се оценяват отделно по определени правила,приети за конкретния конкурс от Организаторите. /ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2 /

НАГРАДИ ЗА ПРОДУКТОВ  ДИЗАЙН НА БРАНД РОЗЕ-Връчват се на  ПРОИЗВОДИТЕЛ  ЗА БРАНД РОЗЕ  от  ХУДОЖЕСТВЕНАТА БРАНД  КОМИСИЯ,по утвърдени правила. /ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3 /

НАГРАДА ЗА ПАРТНЬОРСТВО – НАГРАДА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ-връчва се на търговска фирма или производител за на-добри търговски и делови взаимоотношения.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ЗА ИЗЯВЕНИ УЧАСТНИЦИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО И  ПАРТНЬОРИ.

 

/ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4 /

 1. Място на организирането и провеждането:
 1. Насрочване на време и място за провеждане се извършва не по-късно от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.
 2. Участниците в дегустационната комисия се уведомяват не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни преди насрочения ден и час.
 3. Мястото на провеждане може да бъде всяко място, с подходящи за провеждане на дегустации условия.

III. Място на провеждане трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Преди и по време на дегустацията в помещението да не се пуши и не се консумират храни.
 2. Помещението да е почистено и проветрено.
 3. Да има достатъчно пространство за всички участници площ – т.е. не по малко от 2(два) кв.м. на участник.
 4. Да е оборудвано със стандартни мебели за хранене или обучение.
 5. Да има самостоятелен, отговарящ на изискванията на ХЕИ санитарен възел.
 6. Да има осветление, което позволява максимална оценка на визуален изпит.
 1. Дегустационна комисия.
 1. Дегустационната комисия се избира и назначава от Организаторите  на конкретния  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ВИНОТО РОЗЕ “ЗЛАТЕН КИЛИКС“
 2. Дегустационната комисия се назначава само и единствено за конкретния период на провеждане на конкретния ФЕСТИВАЛ.
 3. Дегустационната комисия се съставя от:

лица ,с доказани професионални познания по органолептичен анализ, познания за виното и лица с професионален опит в ресторантьорството и търговията с вино,лица ,които НЕ са ЗАЕТИ пряко  във  винопроизводството ,представители на Академичната общност, действащи членове на СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ  ЕНОЛОЗИ, БАПС или друга професионална организация в България и чужбина, WSET Diploma, Master Sommelier или Master of Wine  , изтъкнати винени журналисти и винени експерти в различни области.Дегустаторите трябва да не са обвързани пряко или  явно с оценявано винопроизводително предприятие или организация.

 1. Членове на Дегустационната комисия:
 2. Всички участници се записват в присъствен списък
 3. Всички участници се подписват в присъствения списък
 4. Списъка трябва да отразява дата и мястото на събитието, името на участника, месторабота и позиция.
 5. Списъка се подписва от председателя и помощниците му.
 6. След приключване на мероприятието списъка се съхранява в архивата на ФЕСТИВАЛА.
 1. Председател на дегустационната комисия.

Председател на дегустационната комисия се избира и назначава от  Организаторите на конкретният  ФЕСТИВАЛ. Председател на дегустационната комисия се назначава само и единствено за конкретния период на провеждане на конкретния ФЕСТИВАЛ. Председател на дегустационната комисия не може да бъде организатор.

6.1. За председател на дегустационната комисия се назначава:лице с доказани професионални познания по органолептичен анализ,международните стандарти за оценяване, ,лице, незаето в сферата на оценявано винопроизводството и лозарството,трябва да  е действащ член на професионални организация  в България и чужбина.

6.2. Председателя на дегустационната комисия:

организира и координира дегустационната комисия,организира провеждането на дегустацията, следи за спазването на приетите правила.

Чрез техниеските секретари си:организира документацията на дегустацията ,следи за спазване на времето на сесиите и почивките,следи за надвишаване на определения брои проби на сесия

 1. Помощник/ци или технически секретари на председателя на дегустационната комисия.

Помощник на председател на дегустационната комисия се избира и назначава от организаторите на конкретният ФЕСТИВАЛ .

7.1. За помощник/ци на председател на дегустационната комисия се назначава:

лице с доказани професионални познания  и опит,лице, незаето в сферата на винопроизводството и лозарството.

7.2. Помощник/ци на председателя на дегустационната комисия:

следи за спазването на приетите правила,следи за спазване на времето на сесиите и почивките,следи за правилното подаването на пробите,събира дегустационните листове,калкулира резултатите,организира съхранението на документацията,не участват в оценяването на напитките,подчинен е на водещия дегустацията.

 1. Независими свидетели (наблюдатели)

Независимите свидетели могат да бъдат физически лица с определен професионален опит и авторитет.Независимите свидетели наблюдават и следят провеждането на дегустацията по приетите правила.

Независимите свидетели гарантират спазването на правилата на провеждането на дегустацията, калкулирането на резултатите, съхранението на протоколите и опазването на тайната на кодирането на пробите.

Независимите свидетели трябва да бъдат най-малко двама души.

Имената на независимите свидетели се вписват в отделен протокол

Независимите свидетели не участват в попълването на дегустационни листове и не оценяват напитките.

Контролират се от водещия дегустацията.

Независимите свидетели подписват протокол-декларация за правилното провеждане на дегустацията.

Водещ  дегустацията е лице,задължително представител от организаторите.

VII. Дегустация на вино:

 1. Организация :

Всички вина се предоставят на мястото за дегустация във време по-късно от 24 часа от началото на дегустацията.

2.Всички вина се подреждат, описват, протоколират и предават с приемателно-предварителен протокол от организаторите на водещия дегустацията.

3.Протоколът за вината се подписва от председателя и водещия дегустацията.

4.Вината се подреждат за дегустация по вид както следва:

А. Вино -Розови сортови и купажни вина от последна реколта.

Тихи сухи.

Тихи полусухи

Възможна е подредба по цвят и алкохолно съдържание в градация; от светли към тъмни,от слаби към силни.

Розови сортови и купажни вина от по-стари реколти

Б. Пенливо вино -Шумящи розови вина в подгрупите естествено пенливи /естествено искрящи/ и пенливи газирани /искрящи газирани/

Брут

Сухо/Dry

Полусухо/Semi-dry

Полусладко/Semi-sweet

Десертни/Desset

В. Специално вино

Ликьорни вина

Вина с добавки

Окончателната подредба се извършва или одобрява от водещия дегустацията.

Вината се темперират според вида им.

Температурата на пробите при поднасяне е:

за розови тихи вина – 10 – 12°С;

 1. Кодиране на пробите:

Вината се подреждат за дегустация по вид и ред описан по-горе.

На бутилките се поставят стикери с номер от водещия дегустацията и помощници.

Номерираните бутилки се записват в протокола.

Протоколът за кодираните проби се подписва от Председателя и Водещия дегустацията.

 1. Инструктаж за провеждането на дегустацията.

Всички участници в дегустационната комисия  преминават през инструктаж  за правилата на провеждането на дегустацията и спазване на тайната на резултатите .

 1. Организация на дегустацията.

Дегустацията се провежда на няколко сесии с интервали за почивка от 10 минути между сесиите.

Определя се броя проби  до 10 бр.за сесия и се отразява в протокола.

Формиране на оценката :

VIII. Дегустаторите оценяват вината по 100 точковата система.

При комисия от 3 до 6 човека оценката се формира по следния начин:

 1. Ако разликата между най-ниската и най-високата оценка е повече от 5 точки, те автоматично отпадат; от останалите оценки се формира средно-аритметично. Ако разликата е 5 или по-малко точки, средно-аритметичното се смята от всички оценки.
 2. При комисия от 9 или 10 човека най-високата и най-ниската оценка отпадат, като след това начинът на формиране на оценката следва принципът на т. 4.2а.
 3. Общи положения:

Дегустациите са слепи. На дегустаторите  не е задължително да се обявява сорта ( респективно купажа или основните му съставки ), и  реколтата .

Всички дегустатори дават оценки и характеристики на специални бланки. Оценките се вписват в електронна таблица по време на дегустацията от помощниците  и файлът се пази поне 5 години след провеждане на дегустационната сесия в електронен архив .

Всяка дегустационна сесия задължително започва с прострелка (вино, което се дава на дегустаторите да опитат и оценят с цел уеднаквяване на критериите).

Всеки дегустатор подписва декларация, че е запознат с общите условия за провеждане и оценка на дегустациите.

По време на дегустацията не се коментират пробите и не се водят разговори между участниците в журито.Биха могли да се отделят визуално с параван.

На всеки от дегустационната комисия се предоставят точна бройка  дегустационни листове по образец и в съответствие с броя на пробите за дегустиране.

Всеки от дегустационната комисия попълва в дегустационните листове задължително местата с дата, име, проба, брой точки и подпис.

Вината се разливат в дегустационните чаши на място,което осигурява метода “на сляпо” без визуален контакт с комисията.

Всяко вино се предоставя в отделна чаша пред всеки от комисията

На всеки участник се предоставят чаша за вода и минерална вода.

На всяка маса се поставя съд за излишното количество напитка-крашоар.

Наливането на пробите  става по ред на номерирането.

Вината  се обявяват като “Проба номер….”, като може по мнение на водещия дегустацията  да се обяви  сортов състав  или реколта.

Дегустационните листове се събират веднага  след приключване на дегустирането на всяка проба от помощниците..

 1. Прострелна проба

“Прострелна проба” се нарича дегустация на проба вино която може да не е включена в протокола за дегустация и е за настройване на сетивата. Служи за поясняване начина на оценяване в листовете. Тази проба се дегустира по правилата на дегустацията преди да започне същинската част, оценява се с дегустационните листове и се дискутира открито. В прострелката участват вина, които имат задължително безспорни качества или са популярни.

Прострелките максимално се доближават до стила на вината, предвидени за дегустация.

Листовете не се събират от участниците за да може всеки да прецени в каква насока е настроен – критика или поощрение, подценяване или надценяване.

 1. Тайна на кодирането.

Водещият дегустацията и помощниците му са задължени да спазват тайната на кодирането на пробите и да не ги разкриват пред никого до приключване калкулирането на резултатите и разкриването на тайната.

Всички участници в дегустационното жури са задължени да спазват тайната на резултатите и да не ги разкриват пред никого до официалното им оповестяване от организаторите.

Всички участници в дегустационното жури са задължени да не участват или организират  други дегустации в рамките на конкретната дегустация към събитието, за което са ангажирани официално и получават възнаграждение от организаторите.

 1. Резултатите от дегустационните листове от всяка сесия се:

калкулират от водещия дегустацията  и помощниците и се отразяват в протокол по образец. Протоколът с резултатите се подписва и от председателя.

 1. Калкулиране на крайните резултати.

След изчерпване на пробите и приключване на дегустацията се изчисляват резултатите от всички сесии. Това се осъществява по следният ред:

7.1. Водещият дегустацията и председателя на комисията обявяват края на същинската дегустация.

Призовава независимите свидетели и членовете на журито.

Призовава пазителя на протоколите с пликовете с протоколи.

Разпечатва пликовете и изважда протоколите.

Калкулират се резултатите от всички протоколи от председателя и помощниците.

Членовете на дегустационната и комисия и независимите свидетели наблюдават калкулирането да е безпристрастно.

Резултата се отразяват в протокол по образец.

Крайните резултати и отличилите се проби за запазват в тайна до момента на официалното им оповестяване.

Протоколът с резултатите се подписва от председателя и членовете.

Протоколът с крайните резултати се поставя в непрозрачен плик

Пликът се запечатва.

 1. Съхранение на протоколът с крайните резултати.

Пликът се предава за съхранение на определените за това лица.

Пликът се съхранява до разкриване на тайната на кодирането.

Поставянето на протокола, запечатването и предаването на плика за съхранение се извършва в присъствието на цялата комисия и по възможност на независимите наблюдатели.

 1. Разкриването на тайната на кодирането на пробите се извършва в присъствието на цялото жури и на независими свидетели.

Председателя на комисията :

Призовава независимите свидетели и членовете на журито

Призовава пазителя на протоколите с пликовете с протокола с крайните резултати и протокола с кодираните проби.

Разпечатва пликовете и изважда протоколите.

Председателя на дегустационната комисия и членовете съпоставят кодовете на пробите с наименованията на вината.

Членовете на дегустационната и комисия и независимите свидетели наблюдават съпоставянето да е безпристрастно.

Отличените вина се класират по резултати и се описват по наименование и производител.

Резултата се отразяват в протокол по образец.

Крайните резултати и отличилите се проби се запазват в тайна до момента на официалното им оповестяване.

Протоколът с резултатите се подписва от председателя и членовете.

Протоколът с резултатите се запечатва с червен восък и печат на Форума в непрозрачен плик.

Документите, освидетелствуващи отличията се запечатва с червен восък и печат на Форума в непрозрачен плик.

Пликовете с протоколите и документите се предават на пазителя на протоколите.

IХ. Оповестяване и публикуване на резултатите.

 1. Оповестяването на резултатите се извършва на мястото на Официалното награждаване на ФЕСТИВАЛА НА ВИНОТО РОЗЕ .
 2. Времето на оповестяването се съобразява с общоприетия протокол за провеждане на откриването.
 3. Оповестяването се извършва от председателя на ДЕГУСТАЦИОННАТА КОМИСИЯ и членовете.

Обявяването се извършва по обратен ред – първо се обявяват най-ниските резултати.

Връчването на отличията се извършва от организаторите или официални гости на събитието..

 1. Архивиране на резултатите.

В архива на форума се предават за съхранение:

Всички дегустационни листове включително и Дегустационни листове с прострелната проба.

Всички протоколи

Всички присъствени листове

Протокола за напитките и протокола с оценките се прилагат към листовете.

Листовете и протоколите се съхраняват в отделни за всяка дегустация папки с отбелязани дата и място на събитието.

Запис на събитието на предпочитан носител.