Размер 728 х 90

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-728×90.jpg‘ border=’0’/></a>


Размер 720 х 300

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-720×300.jpg‘ border=’0’/></a>


Размер 468 х 60

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-468×60.jpg‘ border=’0’/></a>


Размери 300 х 100

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-300×100.jpg‘ border=’0’/></a>


Размери 336 х 280

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-336×280.jpg‘ border=’0’/></a>


Размери 300 х 250

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-300×250.jpg‘ border=’0’/></a>


Размери 300 х 600

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-300×600.jpg‘ border=’0’/></a>


Размери 250 х 250

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-250×250.jpg‘ border=’0’/></a>


Рамери 240 х 400

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-240×400.jpg‘ border=’0’/></a>


Снимка с размер 620 х 620

Копирайте кода, и поставете във вашия сайт:

<a href=’https://rosewine-expo.com’ target=’_blank’ title=’Rose Wine Expo 2018′><img src=’https://rosewine-expo.com/wp-content/uploads/2018/02/Banner-Rose-Wine-Expo-2018-620×620.jpg‘ border=’0’/></a>