Добре дошли

ОСНОВНИ  ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА: Популяризиране на българската винена култура, традиции и практики пред гостите на Празниците на Розата от страната и чужбина. Свързване на  вино- и розопроизводителните  земеделски традиции с богатата на исторически артефакти Долина на Тракийските царе. Артистичен  прочит на античната  история  и  възсъздаване на винени ритуали и  орфически  обреди, които демонстрират древната  връзка  между виното и човека. Обогатяване познанията за  гурме културата и съчетаване на вино с  храна, представяне на нови биопродукти, храни  и…