Комисия 2015 – Георги Михов

Георги Михов винен експерт и сомелиер  3анимава се с предлагане на вина от много години. Прави го от преди 2002 г., в хотели и ресторанти, когато в България още няма сомелиери. После заминава за Лондон, където работи и живее. Там за първи вижда, какво означава да си wine sommelier unu wine waiter, както ги наричат в Англия. Известно време работи като wine waiter в хотел Савой, който и сега е…

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ROSE WONE EXPO Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта https://rosewine-expo.com (“сайта”), собственост на „АБСОЛЮТ“ ЕООД, наричани за краткост „Условия за ползване”. I. ОБЩИ ПРАВИЛА Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички…

Добре дошли

ОСНОВНИ  ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА: Популяризиране на българската винена култура, традиции и практики пред гостите на Празниците на Розата от страната и чужбина. Свързване на  вино- и розопроизводителните  земеделски традиции с богатата на исторически артефакти Долина на Тракийските царе. Артистичен  прочит на античната  история  и  възсъздаване на винени ритуали и  орфически  обреди, които демонстрират древната  връзка  между виното и човека. Обогатяване познанията за  гурме културата и съчетаване на вино с  храна, представяне на нови биопродукти, храни  и…