24.06.2024
Участници Rose Wine Expo

Lavinia Estate – Rose Wine Expo 2024

21-ви век ще бъде векът на изкуствения интелект, който настъпва бурно и се стреми да ни измести – нас, хората.  Може би някой ден ще прави всичко вместо нас, вкл. и виното ни… Може би ще може да ни препоръчва най-доброто в зависимост от характера ни или от емоционалното ни състояние. Със сигурност обаче няма да може да замени онази енергия и вдъхновение, които човекът, влюбен в творенията си, е в състояние да им предаде така, че те да се превърнат в божествени еликсири.

Това  е, което мотивира трима приятели да реализират на едно от светите места в България своята идея да създават качествени вина, пропити от свещен дух, висок професионализъм и морал.  Решенията им, изборите им са продиктувани от незабравими моменти, прекарани заедно като едно истинско семейството, което планира и изгражда бъдещето на своите деца.

В НАЧАЛОТО Е ИМЕТО

То със сигурност носи първото послание, което влагаме в творенията си, които са рожба на волята ни да оставим трайна и дълбока следа по пътя, който сме поели.

Любов, Амбиция, Въображение, Изящество, Нежност, Интелект, Яркост – това е името на нашия проект

ЛАВИНИЯ

Лавиния, дъщерята на божествения Латин и съпруга на троянеца Еней (син на богинята на любовта Афродита) ще ви върне хилядолетия назад в митичните и магически времена на  Античността, когато красотата е издигната в култ.

Любовта и съвършенството са сърцето на нашето вино ЛАВИНИЯ.

МЯСТОТО 

Мястото ни е магическо и свещено – село Златовръх, Асеновградско, което също носи в себе си легенда, свързана с Еней, пренесъл тук от Троя голямо златно съкровище. А в околностите се намират 17 църкви, 58 параклиса и 4 манастира.

ЛОЗЯТА

На площ от 400 дка отглеждаме Шардоне, Совиньон блан, Пино Гри, Марсан и Русан, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Мурведер, Пети Вердо и Каберне Фран, които тук са намерили своя втори дом и демонстрират ярко своята идентичност.

КОНТАКТИ

Лавиния Естейт ЕООД, 4264, с. Златовръх, Асеновград
е-mail: [email protected]
tel: +359 899911053
Lavinia Facebook
Lavinia Instagram