24.06.2024
Участници Rose Wine Expo

Lage Artis – Rose Wine Expo 2024

Производството на вино е традиция, чиито корени трудно могат да се проследят.

Според фамилните „архиви” и спомени, още преди 6 поколения нашите предци са отглеждали лозя в различни части на Северна България, в това число и е района на Габровския балкан ( което всъщност е много сложна мисия).

История

В началото на 19 век, още преди Освобождението, семейството се преселва във великотърновско и тук пренася своя опит и богатите си познания в гроздопроизводството.

До скоро, виното ни не напускаше семейната изба и бе достъпно само за близки и приятели. Но преди 5 години, ние решихме, че е време да споделим фамилната традиция с всички вас. Така през 2017 година първият лозов масив от сертифицирани лозя стана факт. Той е изграден с посадъчен материал от най-добрите пипиниери в Европа и се намира в Дунавската равнина, район който е защитено географско наименование (ЗГУ), а землището на град Лясковец е защитено наименование за произход (ЗНП).

„Ние знаем, че хубавото вино се прави от качествено грозде. За това следим всеки етап от процеса на производството. От обработката на почвата, през посадъчния материал, отглеждането на лозите и селектирането на всяко зрънце, което стига до вашата чаша.“

Лозови насаждения

Нашите лозя са сертифицирани, а посадъчния материал е от най-добрите пипиниери в Европа. Насажденията са в землището на гр. Лясковец. Релефът е хълмисто равнинен с надморска височина 150–200 m.

Почви

Силно изложени черноземи, слабо еродирани, леко глинести и тъмносиви и сиви горски почви, тежко песъчливо-глинести.

Климат

Районът се характеризира със естествен въздушен дренаж, поради което са рядко явление късните пролетни застудявания и фатални зимни студове. Общата температурна сума за периода със средни дневни температури над 10 ºС (април-октомври ) е около 3700- 3820 ºC. Средно-дневната температура на най-топлия месец е 20,3 до 23,8 ºC.

Lage Artis - Rose Wine Expo

Lage Artis - Rose Wine Expo

Lage Artis - Rose Wine Expo

Контакти
E-mail:
[email protected]

E-mail: [email protected]
Tel.: +359885782327

E-mail: [email protected]
Tel.: +359883347877

Web site: https://vinoartissimo.com
Facebook: https://www.facebook.com/legeartiswine
Instagram: https://www.instagram.com/legeartiswine