18.07.2024
Жури

Комисия 2015 – Доцент доктор инж. Христо Спасов

Доц. д-р инж. Христо Спасов Спасов – ръководител катедра

1987-1989 – Инженер-технолог във „Винпром Чирпан”, Биохимично отделение за производство на бели ЕПВ

1989-1992 – Редовен докторант – Висш институт по хранителна и вкусова промишленост–Пловдив, научна специалност „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки “, катедра „Технология на виното и ВАН”1992-1994 – Хоноруван асистент, катедра „Технология на виното и ВАН”, ВИХВП – Пловдив

1994-1996  – Асистент, катедра „Технология на виното и ВАН”

1996-1998 – Старши  асистент, катедра „Технология на виното и ВАН “

1998-2006 – Главен асистент, катедра „Технология на виното и пивото“

 От 2006 до сега – Доцент, катедра „Технология на виното и пивото“, научна специалност 02.11.07 „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки” (Микробиология на виното и пивото), свидетелство № 23772/03.07.2006 г.