24.06.2024
Участници Rose Wine Expo

Edoardo Miroglio – Rose Wine Expo 2024

 2016 Златен медал: Rose Brut Edoardo Miroglio пино ноар 2011

 2016 Сребърен медал: EM Rose de Noir  пино ноар 2015

 2016 Сребърен медал: Bio Rosé Bouquet & Mavrud букет 2015

2011 СРЕБЪРНА  ФИАЛА: ROSE DE NOIR 2010

2011 БРОНЗОВА КАНА ЗА ВИНО: SPIRAL ROSE 2010 КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

ПРИЗ КАВАЛЕР НА РОЗАТА ТРЕТА СТЕПЕН: СВЕТИ ИЛИЯ РОЗЕ 2010-КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Винарска изба Едоардо Миролио е създадена през 2002 година с първа продукция през 2005 година.

Избата е разположена в централната част на масива от приблизително 220 хектара лозя, които покриват склона на хълма „Свети Илия“, който се спуска към село Еленово.

Годишният производствен капацитет на винарска изба Едоардо Миролио е 1 милион литра вино. Цикълът на производство обхваща всички технологични операции – от началната преработка на гроздето до бутилирането на виното.

emiroglio-wine-03-rose wine expo

Лозя

Еленово – плодороден терен

Лозята на винарната са разположени на склона, който се спуска към село Еленово. Физическо-химичният състав на почвата, слоевете пръст, микроклимата, който се създава между хълмистата местност разположена на над 400 метра надморска височина на хълма „Св. Илия“, придават на района необходимите свойства за производство на висококачествени вина.

Засаждането на лозята започва през 2002 година, избирайки като първи сорт Пино Неро. През следващите две години последват и други интернационални сортове като Шардоне, Траминер, Совиньон Блан, Мускат, Мерло, Шира, Каберне Фран и Каберне Совиньон. През пролетта на 2005 година винарска изба Едоардо Миролио решава да отглежда и българските сортове Мавруд и Мелник. През 2008 година гамата от местни сортове се разширява с Букет и Рубин.

Отличен климат за производство на вино

В Еленово средната пролетна и есенна температура са ниски и се характеризират със силно изразени температурни разлики. Средните стойности на валежите благоприятстват отглеждането на лозята. Летата са топли, но не задушни и с ниско ниво на влажност.

emiroglio-wine-02-rose wine expo

Култивиране

Гъстотата на насъжденията е от 5.000 насаждения на хектар. Винарската изба обработва лозята, прилагайки класическия метод на пиемонтското лозарство, оценявано и копирано в цял свят, адаптирайки технологията на отглеждане към особеностите на региона.

Отглеждането на плодородно и качествено лозе не може да се импровизира. Изисква много труд и опит, познания и страст. Така, дългогодишният опит и страст вложени в италианската винарна Тенута Карета бяха поетапно мултиплицирани и във винарска изба Едоардо Миролио.

emiroglio-wine-04-rose wine expo

Производството на вино

Винификация и производство на шампанизирано вино по класически метод

Основната характеристика на шампанизираните вина произведени по класическа технология (преди време наименован Шампеноаз), е представен от факта на образуване на балончета в самата бутилка.

Събиране на реколтата от грозде Пино Неро и Шардоне, използувани в различни съотношения и според различните видове шампанизирано вино, се извършва към края на месец август, когато захарния градус е равен на 11 градуса алкохол. Гроздето от нашите лозя е натурално обогатено и това придава на шампанизираните вина получени чрез класическия метод неповторима елегантност и свежест, с които се отличават.

Набраното задължително на ръка грозде се полага грозд по грозд грозд (без да се мачка) в механичната преса, която бе закупена специално от областта Шампан във Франция. Пресата е модерно съоръжение, произхождащо от старите квадратни преси за мачкане на грозде със система за натягане и е в състояние да изстиска сърцевината на гроздето без да разкъса люспата (осигурявайки получаването на бяла гроздова мъст и от червено грозде като Пино Неро).

Получената мъст, селекционирана на база индивидуалните й качества се оставя да се избистря от 24 до 36 часа. След този период се прелива и бистрата част се оставя за ферментация. Ферментацията продължава приблизително една седмица и приключва, когато количеството захар се превърне окончателно в алкохол. Така полученото вино отлежава до следващата пролет, когато ще бъде бутилирано и затапено със стоманена тапа. Бутилките се полагат „по корем“ в големи решетки в хоризонтална позиция при постоянно поддържана температура от 12 градуса. Така се осигурява протичането на бавна ферментация, която ще доведе до създаването на балончета. При приключване на ферментацията шампанизираното вино започва да се рафинира в контакт с добавената мая, която престоява в бутилките поне 30 месеца. В края на този етап продуктът е готов да задоволи очакванията на взискателните клиенти, но преди да се бутилира с коркова тапа задължително се премахва маята, която вече го е избистрила до кристален блясък. Целият процес се дели на две отделни фази. Първата, наричана remuage се изразява в изнасянето на утайката от мая до тапата. Полагайки бутилките на специално пригодени за това стендове, всеки ден те се завъртат леко като резултата от това е вертикална позиция с гърлото надолу. Втората фаза наричана degorgement служи за отстраняването на утайките натрупани върху тапата. Малкото пяна избутва утайките навън. Незабавно бутилката минава през машината RASATRICE за да бъде достигнато нужното ниво, и евентуално liqueur d“expedition, който служи да се придаде на виното исканата захарност. След още два месеца отлежаване виното ще е готово за да достигне до нашите клиенти.

emiroglio-wine-01-rose wine expo

Червени вина

Производството на червени вина има за цел изтеглянето на консистенцията, която се съдържа в люспата на гроздето. За да се постигне целта е необходимо да се оставят люспите да отлежават в гроздовата мъст по време на цялата ферментация на гроздето. Качеството на процеса зависи от деликатността на обработка на люспите. Производството на нашите червени вина се извършва в частта от нашата изба, изградена на етажи и специално проектирана по този начин за да не се използват помпи по време на важния процес на смачкване и изстискване. Гроздето пристига от лозята на най – горния етаж и след изчистване попада директно във ваната за ферментация, която се намира на междинния етаж. Разбъркването на люспите по време на ферментацията се получава при вината произвеждани в Еленово, без помощта на средства за разбъркване, а единствено с помощта на технологията на delestage, която най-добре запазва деликатните люспи. Svinatura се извършва също така без помощта на помпи. Както мъстта, така и джибрите падат свободно първо във ваните и след това в пресата която се намира в най-ниската част на избата. Джибрите се пресоват, за да може да се изтръгне частта от винения сок останал в люспите. Така полученото вино след 2-3 дена декантиране се излива в бъчви барик, където започва процеса на отлежаване, който подготвя виното за бутилиране.

Бели вина

Производството на бели вина има за цел да раздели люспите на мъстта преди началото на ферментацията за да се избегне изтеглянето на вещества, които могат да изменят цвета и консервирането на белите вина.

Гроздето, брано на ръка и извозено в BINS се чепка и мачка. Така получената каша – мъст, ако е необходимо се охлажда до 12-14 градуса. След това се изпраща в пневматична преса, която изключително деликатно и леко притиска кашата за да се изтегли мъстта. След този процес мъстта се оставя да се декантира за 36-48 часа. След отделянето на бистрата мъст от утайките на дъното на ваната започва процеса на ферментация, която трябва да е бавна и постоянна и може да трае от две до три седмици. При приключване на ферментацията се правят две преливания в следващите десет дни, което обикновено се налива в стоманени съдове, за да отлежи до края на зимата, когато е вече готово за бутилиране.

Единствено най-добрите селекции Шардоне отлежават една година в барик. В този случай крайната част на ферментацията се извършва още в дървения съд, където виното остава за една година без да се прелива в друг съд.

Контакти

Винарска изба Едоардо Миролио

тел: +359 44 500 437
факс: +359 44 500 481

Корпоративни клиенти

Даниела Гайдажиева

София 1040, бул. „Драган Цанков“ 36, сграда Интерпред

тел: +359 886 602 102
E-mail: [email protected]

Експортен офис

Силвия Таскова
София 1040, бул. „Драган Цанков“ 36

тел: 02 426 39 96
Gsm: 0886 495 829
E-mail: [email protected]

Ралица Георгиева
София 1040, бул. „Драган Цанков“ 36

тел: 02 426 39 95
Gsm: 0884 348 042
E-mail: [email protected]

www.emiroglio-wine.com

Facebook