24.06.2024
Участници Rose Wine Expo

Downtown Urban Winery – Rose Wine Expo 2024

СЪЗДАВАМЕ РЪЧНО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ВИНА

Оставайки верни на наследството и традициите, завещани от нашите предци и водени от идеята за синхрон между природа и наука, ние в Downtown Urban Winery създаваме ръчно занаятчийски вина, които са истинско отражение на сорт и тероар.

Направени в изключително лимитирани количества с минимална технологична намеса, но без компромис в качеството, нашите вина са чисти, елегантни, модерни и изразяват типичните за всеки сорт харaктеристики. Истинско произведение на изкуството, носещо наслада за сетивата!

ТЕРОАР

Лозовите масиви се намират в землището на с.Николаево, общ. Сливен. Теренът се включва в границата на южния лозарски район на България – Тракийска низина. Тероарът предлага перфектни условия за отглеждане на висококачествени винени сортове грозде. Насажденията са на обща площ 20 ха, засадени на два етапа.

Първият етап през пролетта на 2016-та година – 16 ха с бели сортове – Шардоне, Совиньон блан, Пино Гри, Тамянка и червените сортове – Сира, Каберне Фран и Санджовезе с клон, специално селектиран за производство на вино розе. Вторият етап – 2020-та година с площ 4 ха – засадени са белите сортове – Шардоне и Совиньон блан и червените сортове Мерло и Гренаш. За оптимално използване на площта, лозите са с междуредово разстояние 2,20 м и вътрередово разстояние 0,91 м. Посадъчният материал е внос от Италия и е с подложка 110 R. В процентно съотношение отглежданите бели сортове преобладават – 55% пред червените сортове – 45%.

ПОЧВИ

Лозето се отглежда върху хълмист терен с посока на засаждане на редовете север-юг. Това разположение осигурява максимална огреваемост на лозите, което е предпоставка за постигане на физиологична зрялост. Добрият воден дренаж и постоянният вятър предпазват лозята от болести. Почвите са песъчливо-глинеста и се разделят на два типа – първият тип е със силно изразен песъчлив характер, където са разположени червените сортове, вторият тип с преобладаващ глинест характер, където са засадени белите сортове. Опорната конструкция на насажденията е изградена по начин, който гарантира качествени , професионални агротехнически обработки – машинно копане в реда , контурна резитба , междуредово култивиране , качествено и ефикасно пръскане.

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Нормалното развитие на насажденията зависи до голяма степен от наличието на хидромелиоративна система. Системата за капково напояване е изцяло съобразена с редовото разположение на лозите и наклона на терена. При спазване на поливните норми и тяхното правилно разпределение през вегетационния период се осигуряват обезпеченост на лозата с вода, контролиран вегетативен растеж и благоприятен режим за поддържане на високо качество при оптимални добиви на лозето.

ИЗБАТА

МИНИМАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА НАМЕСА

Винарска изба Downtown Urban Winery е разположена в сърцето на гр. Сливен, в един от старите квартали на града – кв. Клуцохор, запазил автентичната си архитектура. Помещението, което обитава избата, няколко десетилетия функционираше като дърводелска работилница.

Запазвайки духа на занаятчийството, всички операции в избата се изпълняват с минимална технологична намеса – от брането на гроздето до бутилиране на виното. Този стил на производство е определящ и за микро капацитета на избата от 11 000 бутилки годишно.

ТЕХНОЛОГИЯ

Операциите в избата започват с приемането на ръчно обраното в 10 килограмови щайги грозде. След охлаждането му в хладилна камера следва сортиране, с което отделяме всеки грозд, който не покрива изискванията ни за качество. Следва отделяне на зърната от чепките и транспортирането им до пресата за отделяне на гроздовия сок – за бели и розе вина, или до съдовете за ферментация – за червени вина.

Така полученият сок или каша се подлага на алкохолна ферментация, която се провежда при контролирана температура с цел плавно протичане на процеса и запазване на ароматите. След завършване на ферментацията белите и розе вина се отделят от получената утайка и се оставят в покой за няколко месеца, в зависимост от сорта, за постигане на баланс и стабилна структура. Преди да дадем време за почивка и на червените вина, първо те ще трябва да преминат през процес на ябълчно-млечнокисела ферментация. Част от червените вина ще бъде напълнена в бъчви от френски дъб. Използваме бъчви от първокласни производители, които добиват дървесина от най-престижните гори във Франция. Дърветата са на възраст минимум 200 години и са с много фина структура на порите, което предлага възможност за по-дълъг период на съзряване на виното и бавен и плавен процес на екстракция. Използването на бъчви с такива качества ни дава възможност да създадем ултра премиум червени вина.

След времето за отлежаване и съзрявяне вината се купажират в избрано съотношение и се пристъпва към бутилиране. В зависимост от виното, преди предлагане на пазара бутилките се съхраняват за период от няколко седмици до няколко месеца, за да се постигне балансиране на структурата и ароматите.

Реколти & вина

Реколта 2021

2021 година започна с дъждовно четиримесечие. За периода януари-април паднаха 213 л, което е най-високата сума от 2016 година насам. За сравнение, за същия период за годините 2017, 2018, 2019 и 2020 сумите са съответно – 42 л, 117 л, 120 л и 91 л. През февруари отбелязахме минимум от -9 градуса, който досега не е наблюдаван. Среднодневната температура през месец март, 6.3 градуса, беше с 34% по-ниска от март 2020 – 9.6 градуса, а през април с 11% по-ниска от среднодневните през април 2020. Това доведе и до 10 дневно забавяне в старта на развитието на лозите спрямо 2020 година и 4-5 дни спрямо 2019 г. На 29-и май и 7-и юни имахме дъждове, които съвпаднаха с цъфтежа на някои бели сортове и това доведе до частичното им изресяване, най-съществено при шардонето. Цъфтежът също беше съпътстван и от неблагоприятни температури преди обяд в диапазона 10-15 градуса.

През април най-ниската измерена температура беше 0 градуса, а през май 3.6 градуса, което не създадени предпоставки за измръзване. От 2010 година насам през април температурата не е падала по-ниско от 0 градуса.

Месец юни беше с обичайни за района месечни валежи от около 100 л/м2, но разпределени равномерно през месеца. За сравнение през 2016 имахме 60 л за няколко часа, а през 2014 – 130 л за 2 дни. За сметка на това юли беше сух (14 л/м2) и постави рекорд за последните 15 години по брой дни с дневни температури над 30 градуса – 24 дни, най-висока температура от 2009 година – 39 градуса.

Реколта 2020

Годината започна с валежи през месец януари 2 л/м2, което го прави в дългосрочен план най-сухия януари. Февруари продължи с 26.2 л/м2, което е най-високата стойност от 2016 година насам. Месеците март, април и май, съответно с валежи 40.9, 22.1 и 37.6 л/м2, попадат под средните за този период стойности.

Температурите през януари, февруари, март и април не показаха съществени отклонения от средните стойности, характерни за този период. Прави впечатление месец май, през който имахме 2 дни с температури над 30 градуса (в единия достигна 34). За сравнение – сумарно за месеците май от 2010 година насам имаме 3 дни с по 30 градуса.

Месец юни със своите 122.7 л/м2, в дългосрочен план заема 3-тото място след 2014 година (182 л/м2) и 2019 година (137 л/м2). Съответно температурите през месец юни бяха по-ниски от обичайното за периода – минимална под 10 градуса, дни с над 30 градуса само 5 (за сравнение за периода 2016-2019 варират в диапазона 13-15 дни).

Месеците юли и август държат рекорд за най-сухите в дългосрочен план – 0 и 0,3 л/м2, което беше в комбинация с високи температури – юли имаше 23 дни с температури над 30 градуса, август – 24 дни. През месец август отчетохме и друг рекорд – показателят – ЕТ (evapotranspiration), достигна 8 мм. Това означава загуба на 8 м3 вода от изпарение на декар. През годините досега показателят не е надвишавал 6 мм.

Макар през септември и октомври да имаше леко освежаване със съответно 24.4 и 20.6 л/м2, температурната тенденция се запази – септември с 13 дни над 30 градуса. За последните 15 години единствено през септември 2017 е имало 14 дни с над 30 градуса. През другите години са под 10 дни.

Октомври също е рекордьор с 1 ден с температура, достигнала 30 градуса. Ноември беше доста сух – 6.6 л/м2 (най-ниска стойност от 2013 година насам). Годината завърши със сравнително топъл декември и с най-висока стойност на валежите от 2014 насам – 101 л/м2.

Сумарно за 2020 година валежите са 404.4 л/м2 (заедно с 391 л/м2 през 2018 са най-ниските за последните 10 години) като 55% от валежите са паднали през 2 месеца – юни и декември.

КОНТАКТИ

Web Site: www.downtownurbanwinery.com
Facebook: Downtown Urban Winery
ГрандВин ООД
Downtown Urban Winery
гр. Сливен, ул. Шаркьой 6А

Тел.: 088 208 1611
Тел.: 088 924 1765
Email:  grandvin2020 @ gmail.com
Email:  izba @ downtownurbanwinery.com