19.07.2024
Жури

Комисия 2015 – Петя Минекова – дизайн

Петя Минекова – дизайн

Директор на НГПИД „Академик Дечко Узунов“ 

„Пентименто“ -за НГПИД „Академик Дечко Узунов“ 1968 Художествената гимназия се открива като първи филиал на Софийската художествена гимназия към Министерството на културата. 1974 За учебната 1974/1975г., след конкурсен изпит на над 700 кандидати, се приемат ученици в две паралелки специалност „Дизайн“ /промишлени форми/. Така се поставя началото на средното образование по дизайн в България. Програмата за обучение по тази специалност е изготвена от пионера на дизайна – доц. Васил Стоянов. Училището се нарича Средно Художествено Училище (СХУ) 1979 3авършват учениците от първия випуск на специалността „Дизайн“ 2006 приемат се първите ученици от специалността „Рекламна графика“ която съчетава художествените традиции и новите информационни технологии. 2012 приемат се първите ученици от 5 клас „Изобразително изкуство“.

„Нашата мисия е създаването на творчески индивидуалности, с богат вътрешен мир“

Възпитаниците от Випуск 2011 -2016 г специалности: Дизайн и Рекламна Графика, създават рекламната концепция , графичния дизайн, изработват сами визията на изложението и помагат като доброволци на ROSE WINE EXPO KAZANLAК 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.