С подкрепата на:

dechko_uzunow

www.art-school.eu

ДИЗАЙН, ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Една рядка и интересна професия с 500 годишна традиция – изработване на класически струнни инструменти. Завършващите са отлично подготвени специалисти, които продължават една добра традиция на казанлъшкия край. Процесът на обучение се извършва в сътрудничество с фирма „Кремона България ЕООД“ – предприятие, специализирано в областта на лютиерството.


nacionalna_hudojestvena_akademiq

www.nha.bg

Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми за придобиване на висше образование от професионално направление „Изобразително изкуство“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.


hristina_morfova

www.metronom-sz.narod.ru

НУМСИ „ХРИСТИНА МОРФОВА“ СТАРА ЗАГОРА

Училището се намира в непосредствено съседство с Педагогическия факултет на Тракийския университет. Има просторни класни стаи с пиана, необходими за подготовката на учениците.


universitet_po_hranitelni_tehnologii

www.uft-plovdiv.bg

Основан през 1953 като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.


 

plowdiwski_uniwersitet

www.uni-plovdiv.bg

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-КАТЕДРА :КУЛТУРОЛОГИЯ

Образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с ус­тойчиво и динамично раз­витие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.


 

BulgarianChinese (Traditional)EnglishFrenchItalianJapaneseRussianSpanish