23.05.2024

С подкрепата на:

dechko_uzunow

www.art-school.eu

ДИЗАЙН, ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Една рядка и интересна професия с 500 годишна традиция – изработване на класически струнни инструменти. Завършващите са отлично подготвени специалисти, които продължават една добра традиция на казанлъшкия край. Процесът на обучение се извършва в сътрудничество с фирма „Кремона България ЕООД“ – предприятие, специализирано в областта на лютиерството.


nacionalna_hudojestvena_akademiq

www.nha.bg

Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми за придобиване на висше образование от професионално направление „Изобразително изкуство“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.