23.05.2024

Административни партньори

www.kazanlak.bg
Община Казанлък се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Общината се намира в подножието на Стара планина, в Казанлъшката котловина, която е част от Долината на розите. Климатът е континентален, със средногодишна температура от 10,7 С. Лятото е умерено топло, валежи падат рядко. Населението на община Казанлък е съсредоточено предимно в нейния административен център – град Казанлък.