Майсторски клас – доц. Спасов – Rose Wine Expo 2016

Един академичен час с доц. Христо Спасов

Университет по Хранителни Технологии- гр. Пловдив

logo UHT

Катедра: ”Технология на виното и пивото”

Катедрата е основана през 1948 г. към Агрономическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” под името „Винарска технология”. През 1953 г., когато се създава Висшият институт по хранително-вкусова промишленост в гр. Пловдив, тя е една от основополагащите катедри и се преименува в „Технология на виното и пивото”.

Повече от половин век в катедра „Технология на виното и пивото” се подготвят кадри за водещи отрасли на хранителната индустрия, каквито са производството на вино и високоалкохолни напитки, малц и пиво, безалкохолни напитки и води – минерални, изворни и трапезни. Катедрата си сътрудничи с Национална лозаро-винарска камара, Съюз на пивоварите в България, Съюз на енолозите в България и с Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България.

dots_spasov

Доц. д-р инж. Христо Спасов Спасов – ръководител катедра” Технология на виното и пивото”

Професионални и научни интереси: Изолиране, селекция и приложение на щамове винени дрожди за производство на регионални вина, биологична дестабилизация на напитки, ябълчено-млечнокисела ферментация на вина, органолептичен анализ на вина и високоалкохолни напитки, презентация на вина.

1982-1987 Висш институт по хранителна и вкусова промишленост–Пловдив, специалност „Технология на микробиологичните и ферментационни продукти“, инженер-технолог.

1989-1992 Висш институт по хранителна и вкусова промишленост–Пловдив, Научна специалност:Доктор по „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки.

1987-1989 – Инженер-технолог във „Винпром Чирпан”, Биохимично отделение за производство на бели ЕПВ

1989-1992 – Редовен докторант – Висш институт по хранителна и вкусова промишленост–Пловдив, научна специалност „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки “, катедра „Технология на виното и ВАН”

1992-1994 – Хоноруван асистент, катедра „Технология на виното и ВАН”, ВИХВП – Пловдив

1994-1996  – Асистент, катедра „Технология на виното и ВАН”

1996-1998 – Старши  асистент, катедра „Технология на виното и ВАН “

1998-2006 – Главен асистент, катедра „Технология на виното и пивото“

От 2006 до сега – Доцент, катедра „Технология на виното и пивото” (Микробиология на виното и пивото)

Член  на Съюз на енолозите в България и  ФНТС в България.

Почетен председател на Дегустационната комисия на Националния Конкурс за Розе „Златен Киликс” Казанлък .

istoria 1 istoria 2 istoria 3 istoria 4 istoria

Тематика на Академичния час:

„Общи правила за производство на розови вина и етапите, определящи сензорния им профил:

– типични характеристики – визуални, ароматични и вкусови, при розовите вина;

– сортове за производство на розови вина;

– стилове розета, потенциал и развитие при розовите вина;

– практическа дегустация на 6 розови вина, демонстриращи различни стилове и сортове розета.”

Да седнем на студетската скамейка и да се почувстваме поне за час  студенти  от Катедра” Технология на виното и пивото” на УХТ-Пловдив.

BulgarianChinese (Traditional)EnglishFrenchItalianJapaneseRussianSpanish