05.03.2024
Жури

Комисия 2015 – Инж. Станимир Стоянов

Председател на СЕБ
Инж. Станимир Стоянов има завършено висше образование и бакалавърска степен по енология от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Енолог към няколко реномирани изби в България. Станимир Стоянов, председателя на СЕБ, споделя своят опит от конкурса: Вино Балканика 2015. Винобалканика е конкурс за вина, произведени с участието на сортове от еколого-географски групи Черноморска /Proles Pontica Negr.-PPN/ u Източна /Proles Orientalis Negr.-PON/ unu сортове, които са селектирани и разпространени в страните, обхващащи Балканския полуостров и Черноморския басейн. Целта на организаторите, Съюза на Енолозите в България, е да се насърчи производството и консумацията на регионални вина. „Всеки път се получава нещо коренно различно“. Тази година смятам, че се качихме едно стъпало по-нагоре благодарение на комисията, която прие да оценява вината.
Показаха истински професионализъм и изключителен интерес към балканските вина и, в частност, тези от Черноморския басейн. След приключването на конкурса си направихме разбор и смятаме следващата година да привлечем повече чуждестранни участници, „Затова може да се каже, че вече планираме следващото издание на конкурса“.