18.07.2024
Жури

Комисия 2015 – инж. Димитър Коритаров

Димитър Коритаров е инженер, живее и работи в Пловдив. Познава всички български изби, страстен колекционер на български и чуждестранни вина. Посетил е много изби и винени изложения по света. Има диплом за завършен Мастер клас към Асоциацията на сомелиерите в САЩ. Член е на БАСВ и е от Дегустаторския екип на КА&ТАлог на българското вино 2014 и 2015 г.

Като независим винен експерт участва в Дегустационната комисия за Националния конкурс за Розе „Златен киликс“ Казанлък 2011, 2014 и 2015 г.