18.07.2024
Жури

Комисия 2015 – Доцент Мирян Мирянов

Доцент Мирян Мирянов
Катедра „Индустриален дизайн“ дисциплина дизайн, София Национална художествена академия (НХА) Ръководител на катедра „Индустриален дизайн“ НХА Н БУ – хоноруван доцент НАДР; Камара на дизайнерите (член на управителния съвет); ИЗА АРТ (контролен съвет); СБХ; Лицензиран от ЕС експерт-оценител за произведения на изкуствата, занаятите и др.; Лицензиран международен съдия по скокове във вода; Лицензиран планински водач.