Винарна Оряховица – Rose Wine Expo 2018

Винарска изба Оряховица е създадена в едноименното село през далечната 1936 г.  Разположението ѝ на хълм, позволява да се използва естественият наклон за запазване на традиционните методи на винопроизводство. До 1984 г. капацитетът на винарската изба достига до 2.5 милиона литра годишно. През 1960 г. започва износът на грозде и вино главно за Австрия, Германия и СССР, а по-късно много успешно и за Великобритания.

Вината от регион Оряховица са със Защитено наименование за произход (ЗНП), доказващо традиционните методи за производството на вино от грозде, отгледано в определения тероар. Лозовите насаждения в землищата около с. Оряховица са разположени в полите на южните склонове на Средна гора на надморска височина от около 200 м. Релефът е наклонен и се движи в границите от 3º до 6º, слабо вълнообразен, като на места преминава в равнинен. Климатът е умерено-континентален. Средната годишна сума на валежите е между 510 и 625 mm. Общата температурна сума за периода със средни дневни температури над 10 ºС (април-октомври) е 3815 ºC. Средно-дневната температура на най-топлия месец е 23 ºC. Почвените типове са: делувиално-каменисти, средно и тежко песъчливо-глинести, алувиално–делувиално ливадни, тежко песъчливо-глинести и излужени канелено-горски, средно песъчливо-глинести.

Характерният климат на района, обусловен от близостта на Средна гора, която спира от север студените въздушни течения и същевременно осигурява добрата проветривост през лятото, както и благоприятните почвени условия, съчетани с ограниченията наложени от човешкия фактор, дават възможност на двата сорта – Каберне совиньон и Мерло, да разкрият характерни качества.

 

Винарна

България, с. Оряховица (виж на картата)

Управление

България
Стара Загора
ул. Кольо Ганчев 33, ет.7 (виж на картата)

тел. 042/604 026
факс: 042/604 027
office@oriachovitza.bg

Официална страница: www.oriachovitza.bg

Страница във Facebook: www.facebook.com/OriachovitzaWinery

BulgarianChinese (Traditional)EnglishFrenchItalianJapaneseRussianSpanish