Комисия 2015 – Михаил Марковски

Михаил Марковски Председател на Българската асоциация на професионалните сомелиери – БАПС. Марковски е завършил Университет за национално и световно стопанство, София, специалност Международен Туризъм. Професионална кариера :Шератон София Хотел Балкан; Хотел „Феста Барсело Премиум София“. Сомелиер на 2001 година за България. Той е първият български кандидат в международен конкурс за титла „Най- добър сомелиер на света“ Атина 2004. Вицепрезидент на Българската асоциация на сомелиерите до юни 2007. Марковски е преподавател…

Комисия 2015 – Георги Михов

Георги Михов винен експерт и сомелиер  3анимава се с предлагане на вина от много години. Прави го от преди 2002 г., в хотели и ресторанти, когато в България още няма сомелиери. После заминава за Лондон, където работи и живее. Там за първи вижда, какво означава да си wine sommelier unu wine waiter, както ги наричат в Англия. Известно време работи като wine waiter в хотел Савой, който и сега е…

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ROSE WONE EXPO Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта http://rosewine-expo.com (“сайта”), собственост на „АБСОЛЮТ“ ЕООД, наричани за краткост „Условия за ползване”. I. ОБЩИ ПРАВИЛА Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички…