ДИОНИС – ЕЛЕНА ООД – Rose Wine Expo 2017

ЛАБОРАТОРНА И ДЕКОРАТИВНА СТЪКЛАРИЯ, УРЕДИ, АПАРАТИ И РЕАКТИВИ ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА  Внася, изработва и комплектова апарати за анализ на грозде, мъст, виноматериали, вина и високо алкохолни напитки. Системи за пречистване на вода. Проектира и оборудва лаборатории. Осигурява консултантска и методическа помощ. Анализира вина по показатели – алкохол, летливи киселини, титруеми киселини, остатъчни редуциращи захари, pH, относително тегло, серен диоксид. Анализира ракии по показатели – алкохол и pH. Лабораторна и…