ДИОНИС – ЕЛЕНА ООД – Rose Wine Expo 2017

ЛАБОРАТОРНА И ДЕКОРАТИВНА СТЪКЛАРИЯ,
УРЕДИ, АПАРАТИ И РЕАКТИВИ

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 

Внася, изработва и комплектова апарати за анализ на грозде, мъст, виноматериали, вина и високо алкохолни напитки. Системи за пречистване на вода. Проектира и оборудва лаборатории. Осигурява консултантска и методическа помощ. Анализира вина по показатели – алкохол, летливи киселини, титруеми киселини, остатъчни редуциращи захари, pH, относително тегло, серен диоксид. Анализира ракии по показатели – алкохол и pH. Лабораторна и Декоративна стъклария, уреди, апарати, реактиви и консумативи. Информационни системи за управление на винарски изби и лаборатории.

ДИОНИС – ЕЛЕНА ООД Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА:

СИ ПИ ЕЙ ООД – pH–буферни разтвори, стандарти за проводимост, стандартни разтвори на етанол във вода. Разтвори съгласно европейската фармакопея. Готови за употреба и концентрирани стандартни разтвори за обемен анализ. Неорганични стандартни разтвори за AAS, ICP, ICP/MS, йонна хроматография. Органични стандартни разтвори за GC, GC/MS, HPLC. Разтвори по желание на клиента.(За СИ ПИ ЕЙ ООД:   www.cpachem.com )

Oenolab Diagnostics – Франция – ензиматични тест методи за определяне на органични киселини. (За Oenolab Diagnostics:   www.oenolab.com )

BTC GLASS DESIGN LTD – Букурещ – лабораторна и декоративна стъклария. (За BTC Glass Design:   www.btc.ro )

STEROGLASS – Италия – Уреди, апарати и консумативи за лабораторни изследвания. (За Steroglass S.r.l.:   www.steroglass.it )

ACCUVIN LLC – USA/CA – проектиране и производство на широк спектър от химически тестове за изследване на вино и свойства на храните. (За Accuvin LLC:   www.accuvin.com )

ВАНКОВ 2004 ООД – производство на продукти за дребните винопроизводители. (За ВАНКОВ 2004 ООД:   www.zavinoto.com )

ТМ ИНОКС ООД – решения от неръждаема стомана. (За ТМ ИНОКС ООД:   www.tminox.com )

КАТАЛОГ

В КАТАЛОГА си Фирма „Дионис – Елена“ ООД предлага на вашето внимание:

1. Всичко за виното, ракията, бирата и сайдера

2. Лабораторна стъклария;

3. Декоративна стъклария;

4. Уреди;

5. Обработка на вода;

6. Реактиви;

7. Лабораторни мебели;

8. Консумативи.

9. Тест-методи.

10. ERBSLOH – Германия

11. S.A.S. La Littorale – Франция

12. Принадлежности( VACUVIN ).

13. Принадлежности( Final Touch ).

14. Оборудване за винифициране.

15. Информационна система „Винификация“

КОНТАКТИ

Магазин / Офис Русе – тел. +359 82 876 068
Управител – инж. химик Александър Николов – тел. +359 878 511 297
Инж. химици – инж. химик Мария Николова – тел. +359 511 296
Технологичен отдел (технолози) – тел. +359 879 067 863
Технически отдел (сервиз) – тел. +359 879 222 924
Поддръжка на сайтовете и онлайн магазин – тел. +359 878 51 1 295